Groei van een basisschoolkind

Heeft u vragen over groeien, gewicht en voeding?

Leg uw vraag voor bij het CJG. Daar kunt u terecht met al uw vragen over gezondheid, opvoeden en opgroeien van kinderen tot 18 jaar.

Toon op kaart (1)
x
Toon op kaart (1)
x

Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG)

Openingstijden: maandag t/m vrijdag 8:15 – 17:00 uur

De Linie
8
2905 AX
Capelle aan den IJssel

Denkt u dat uw kind niet genoeg groeit?

Leg uw vraag voor bij het Centrum voor Jeugd en Gezin. Daar kunt u terecht met al uw vragen over gezondheid, opvoeden en opgroeien van kinderen tot 18 jaar. Of kijk op de website Kind en Groei. Informatie over groeien is ook te vinden op de website van Kinderinfo bij Ontwikkeling.

Toon op kaart (1)
x
Toon op kaart (1)
x

Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG)

Openingstijden: maandag t/m vrijdag 8:15 – 17:00 uur

De Linie
8
2905 AX
Capelle aan den IJssel

Kind en groei

Wij.nl - kind info

Wilt u weten of uw kind goed beweegt?

Goed leren bewegen is belangrijk voor de ontwikkeling. Als u denkt dat uw kind niet goed beweegt, kunt u contact opnemen met een fysiotherapeut voor kinderen.

Of stel uw vragen aan het Centrum voor Jeugd en Gezin of aan de jeugdarts op school. Zij kunnen u ook doorverwijzen naar een kinderfysiotherapeut.

Toon op kaart (1)
x
Toon op kaart (1)
x

Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG)

Openingstijden: maandag t/m vrijdag 8:15 – 17:00 uur

De Linie
8
2905 AX
Capelle aan den IJssel

Wilt u meer weten over onderzoeken van de jeugdarts?

Op de basisschool controleert een jeugdarts van het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) of uw kind goed groeit. De jeugdarts komt voor het eerst als uw kind in groep 2 zit. Het is dan 5 of 6 jaar oud. Het tweede onderzoek is wanneer uw kind in groep 7 zit. De arts meet en weegt uw kind en doet een oog- en oortest. Ook kijkt de arts hoe het kind beweegt. Verder stelt de schoolarts van tevoren via een schriftelijke vragenlijst vragen aan de ouders over het gehoor, hoe uw kind eet, enzovoorts.

Bedenkt u achteraf nog vragen voor de jeugdarts? Via het CJG kunt u een afspraak maken. Zo nodig verwijzen ze u door naar specialistische hulp.

Let op: Een bezoek aan de schoolarts is niet verplicht. Zonder toestemming van de opvoeders kan het kind niet onderzocht worden door de schoolarts. U kunt ook naar uw eigen huisarts of kinderarts gaan.

Toon op kaart (1)
x
Toon op kaart (1)
x

Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG)

Openingstijden: maandag t/m vrijdag 8:15 – 17:00 uur

De Linie
8
2905 AX
Capelle aan den IJssel

Wilt u meer weten over de puberteit?

Het lichaam van uw kind verandert sterk als het tussen 10 en 14 jaar oud is. Uw kind komt dan in de puberteit. Ook geestelijk wordt het dan meer volwassen. Het verschilt per kind wanneer en hoe de veranderingen komen. Kijk op de website Groeigids voor uitgebreide informatie.

Of stel uw vraag aan het Centrum voor Jeugd en Gezin. Daar kunt u terecht met al uw vragen over gezondheid, opvoeden en opgroeien van kinderen tot 18 jaar. Of kijk op de websites Kind en Groei en Kinderinfo bij Ontwikkeling.

Toon op kaart (1)
x
Toon op kaart (1)
x

Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG)

Openingstijden: maandag t/m vrijdag 8:15 – 17:00 uur

De Linie
8
2905 AX
Capelle aan den IJssel

Kind en groei

Wij.nl - kind info