Kinderopvang voor een basisschoolkind

Zoekt u opvang voor uw kind buiten schooltijden?

U kunt kiezen tussen kinderopvang bij een gastouder thuis of de buitenschoolse opvang. Kies voor een geregistreerd kinderopvangverblijf of gastouder. Deze vindt u in het Landelijk Register Kinderopvang.

U krijgt misschien een deel van de kosten vergoed. Hoe? Kijk op de website van de Belastingdienst bij kinderopvangtoeslag.

U vindt kinderopvang in het Landelijk Register Kinderopvang (LRK). Wilt u meer weten over het kiezen van opvang? Ga naar de website van BOinK.

Toon op kaart (1)
x
Toon op kaart (1)
x

BOinK

Belangenvereniging Ouders in Kinderopvang en Peuterspeelzalen 

Herenstraat
39
3512 KB
Utrecht

Landelijk Register Kinderopvang

Belastingdienst - kinderopvangtoeslag

Landelijk Register Kinderopvang

Wilt u weten of uw kind kan overblijven?

Voor kinderen die tussen de middag niet naar huis kunnen, organiseert de school tussenschoolse opvang. De school vraagt daarvoor een kleine vergoeding.