Problemen als zelfstandige

Bent u zelfstandige en heeft u problemen?

Zoek gelijk naar een oplossing. Los ook financiële problemen direct op. Anders blijven uw kosten stijgen.

Voor advies en een luisterend oor kunt u ook bellen met de Comebacklijn van de Kamer van Koophandel (KvK).

Komt u er niet uit? Misschien kan het Ondernemersloket van de gemeente u helpen. Kijk op de website voor meer informatie.

Bent u zelfstandige en zijn uw inkomsten en die van uw eventuele partner lager dan het bijstandsniveau?

Dan heeft u mogelijk recht op inkomensondersteuning op grond van het Besluit bijstandsverlening zelfstandigen (Bbz).

Kijk voor het aanvragen van BBZ op de website van de gemeente. Wilt u meer informatie? Neem contact op met Regionaal Bureau Zelfstandigen (RBZ). Op de website Antwoord op Bijstand vindt u wat het bijstandsniveau is dat voor uw situatie geldt.

Heeft u schulden en wilt u hulp?

Vraag het ondernemersloket voor advies over het verhogen van uw omzet. Lukt dat niet op korte termijn? Meld u zich bij het Regionaal Bureau Zelfstandigen (RBZ).

Bent u zelfstandige en heeft u te weinig geld om van te leven?

Vraag het Ondernemersloket voor advies over het verhogen van uw omzet. Lukt dat niet op korte termijn?

Misschien kunt u een beroep doen op het Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz).

Kijk voor het aanvragen van Bbz op de website van de gemeente. Wilt u meer informatie? Neem contact op met Regionaal Bureau Zelfstandigen (RBZ).

Krijgt u een uitkering en gaat het financieel weer wat beter?

Geef wijzigingen in uw inkomen gelijk door bij uw uitkeringsinstantie. Uw uitkering wordt dan aangepast. Wat u te veel krijgt, moet u terugbetalen.

Wilt u stoppen als zelfstandige?

Is uw inkomen lager dan het sociaal minimuminkomen? Bent u inmiddels ouder dan 55 jaar? Dan heeft u mogelijk recht op inkomensondersteuning IOAZ. IOAZ staat voor Inkomensvoorziening Oudere of gedeeltelijk Arbeidsongeschikte gewezen Zelfstandigen.

Kijk op de website Antwoord op Bijstand om te zien wat het bijstandsniveau is dat voor uw situatie geldt.

Antwoord op Bijstand