Problemen met eigen bedrijf

Bent u zelfstandige en heeft u problemen?

Zoek gelijk naar een oplossing. Los ook financiële problemen direct op. Anders blijven uw kosten stijgen.

Voor advies en een luisterend oor kunt u ook bellen met de Comebacklijn van de Kamer van Koophandel (KvK).

Komt u er niet uit? Misschien kan het Ondernemersloket van de gemeente u helpen. Kijk op de website voor meer informatie.

Bent u zelfstandige en zijn uw inkomsten en die van uw eventuele partner lager dan het bijstandsniveau?

Dan heeft u mogelijk recht op inkomensondersteuning op grond van het Besluit bijstandsverlening zelfstandigen (Bbz).

Kijk voor het aanvragen van BBZ op de website van de gemeente. Wilt u meer informatie? Neem contact op met Regionaal Bureau Zelfstandigen (RBZ). Op de website Antwoord op Bijstand vindt u wat het bijstandsniveau is dat voor uw situatie geldt.

Heeft u schulden en wilt u hulp?

Vraag het ondernemersloket voor advies over het verhogen van uw omzet. Lukt dat niet op korte termijn? Meld u zich bij het Regionaal Bureau Zelfstandigen (RBZ).

Bent u zelfstandige en heeft u te weinig geld om van te leven?

Vraag het Ondernemersloket voor advies over het verhogen van uw omzet. Lukt dat niet op korte termijn?

Misschien kunt u een beroep doen op het Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz).

Kijk voor het aanvragen van Bbz op de website van de gemeente. Wilt u meer informatie? Neem contact op met Regionaal Bureau Zelfstandigen (RBZ).

Krijgt u een uitkering en gaat het financieel weer wat beter?

Geef wijzigingen in uw inkomen gelijk door bij uw uitkeringsinstantie. Uw uitkering wordt dan aangepast. Wat u te veel krijgt, moet u terugbetalen.