Vervoermiddel van de gemeente

Heeft u een beperking waardoor u problemen heeft met het afleggen van grotere afstanden (meer dan 800 meter)?

Neem contact op met het Wmo-loket van de gemeente. Samen bespreekt u de mogelijkheden. Kijk ook binnen uw eigen omgeving of er mantelzorgers of vrijwilligers zijn die u willen vervoeren. Vraag bijvoorbeeld bij het VrijwilligersInformatiePunt of bij de Vrijwillige Thuishulp.

Inwoners van 50 jaar en ouder kunnen de vervoersdienst van de Stichting Hulpdienst Capelle vragen om hulp.

Heeft u een rollator of een rolstoel nodig? Ga langs bij een van de thuiszorgwinkels van Vegro. Of kijk op de website van Zorgoutlet.

Toon op kaart (2)
x

Thuiszorgwinkels Vegro

Stichting Hulpdienst Capelle - vervoersdienst

Toon op kaart (1)
x

Wmo-loket

Rivierweg
111
2903 AR
Capelle aan den IJssel

VrijwilligersInformatiePunt (Welzijn Capelle)

De Linie
7E
2905 AX
Capelle aan den IJssel
Toon op kaart (1)
x

Vrijwillige Thuishulp NPV

Van Maerlantpark
9
2902 BR
Capelle aan den IJssel
Wilt u in aanmerking komen voor een scootmobiel of rolstoel?

De gemeente beslist of u een scootmobiel of rolstoel krijgt. Neem hiervoor contact op met het Wmo-loket. Dit kan telefonisch, via het e-loket of per e-mail. De gemeente betaalt ook de verzekering en zorgt voor het onderhoud. Heeft u vragen? U kunt terecht bij het Wmo-loket.

Toon op kaart (1)
x
Toon op kaart (1)
x

Wmo-loket

Rivierweg
111
2903 AR
Capelle aan den IJssel
Wilt u weten hoe het zit met de verzekering en het onderhoud van uw vervoermiddel?

Een rolstoel of scootmobiel van de gemeente krijgt u in bruikleen. De leverancier van de gemeente (Welzorg) zorgt voor het onderhoud, reparaties en de verzekering. Wilt u meer weten? Neem dan contact op met het Wmo-loket.

U heeft het vervoermiddel in bruikleen van de gemeente. De gemeente betaalt dus de verzekering en het onderhoud van uw vervoermiddel.

Toon op kaart (1)
x
Toon op kaart (1)
x

Wmo-loket

Rivierweg
111
2903 AR
Capelle aan den IJssel
Gaat u verhuizen naar een andere gemeente?

Neem contact op met het Wmo-loket. Misschien moet u uw vervoermiddel inleveren.

Dan moet uw vervoermiddel bijna altijd terug naar de gemeente. Gaat het om een aangepast vervoermiddel? Dan mag het misschien mee naar de nieuwe gemeente.

Toon op kaart (1)
x
Toon op kaart (1)
x

Wmo-loket

Rivierweg
111
2903 AR
Capelle aan den IJssel
Heeft u een persoonsgebonden budget (pgb) voor de aanschaf van een vervoermiddel?

Dan koopt u het vervoermiddel zelf. U bent ook verantwoordelijk voor het onderhoud, de reparatie en verzekering ervan. Zorg wel dat uw vervoermiddel aan de eisen van de gemeente voldoet.

Let op: de vervoersvoorziening blijft altijd eigendom van de gemeente.

De gemeente stelt hiervoor een budget vast. Neem voor meer informatie contact op met het Wmo-loket.

Toon op kaart (1)
x
Toon op kaart (1)
x

Wmo-loket

Rivierweg
111
2903 AR
Capelle aan den IJssel
Is er iets aan de hand of zijn er klachten?

Neem contact op met de firma die uw vervoermiddel geleverd heeft.