Zorg in natura

Wat is zorg in natura (ZIN)?

Zorg in natura (ZIN) betekent dat de gemeente kiest welke zorg u krijgt en hoe en van wie u de zorg krijgt. Bijvoorbeeld wat voor soort rolstoel u krijgt of wie u helpt in de huishouding.

U betaalt voor de zorg een eigen bijdrage, net als mensen met een persoonsgebonden budget (pgb). De hoogte van uw eigen bijdrage wordt door het CAK vastgesteld.

Meer informatie over ZIN en pgb vindt u op de websites van de Rijksoverheid en Per Saldo, de belangenvereniging voor mensen met een pgb.

Rijksoverheid - verschil pgb en zorg in natura